Systém detekce kapacity parkovišť

Systém detekce obsazenosti parkovacího prostoru NODER je založen na integrovaných ultrazvukových senzorech s vizuální signalizací. Senzory instalované nad každým z parkovacích míst umožňují jasně identifikovat přítomnost daného vozidla a informovat o stavu daného parkovacího místa (volné, obsazené, vyhrazené pro hosty, pro zdravotně postižené atd.).

Senzor využívá ultrazvukovou technologii k detekci stavu parkovacího místa a poté odpovídajícím způsobem řídí LED vizualizaci v samotném senzoru a následně zobrazuje korespondující barvu pro informování řidiče a vizualizace volných míst. Koncentrátory připojující senzory mají čtyři nezávislé komunikační sběrnice RS-485. Koncentrátor umožňuje výměnu dat mezi senzory a řídícím systémem sprostřednictvím protokolu TCP / IP.

Systém pracuje se systémem kontroly přístupu Noder a systémem rozpoznávání RZ a LED světelnými tabulemi, což umožňuje nasměrování vozidla na konkrétní parkovací místo.