Architektura

Architektura ACS Noder

Řídící přístupový systém NODER je navržen na architektuře server-klient. Server umožňuje konfiguraci a správu kontrolérů v systému. ACS je navržen na základě ethernetových kontrolérů komunikujících se serverem prostřednictvím zabezpečeného protokolu TCP/IP pomocí šifrování SSL nebo AES

 

Každý z přístupových kontrolérů NODER EE12 je plně autonomní zařízení na bázi mini-počítače s operačním systémem Linux. Periferie (vstupy, výstupy, čtečky) jsou řízeny dodatečným mikroprocesorem. Kontrolér ukládá kódy, harmonogramy, přístupové úrovně, nedávné události a další nezbytné informace potřebné pro jeho nezávislou operaci. V případě ztráty komunikace se serverem, kontrolér stále umožňuje přístup do chráněných oblastí oprávněným uživatelům a zaznamenávání událostí do vestavěné paměti. Rozhodnutí o povolení přístupu do chráněné oblasti (po registraci karty uživatele) vykonává kontrolér (není-li nastaveno jinak), což zajišťuje okamžitou reakci aktivních prvků (uvolnění zámku dveří). Práce kontroléru je nezávislá na dostupnosti a kvalitě komunikace se serverem. Po obnovení připojení k serveru jsou všechny uložené události v kontroléru serverem automaticky staženy a uloženy do systémové databáze. To umožní ukládat události po libovolné časové období, omezené pouze kapacitou pevných disků nainstalovaných na serveru.

Připojení zařízení pro řízení přístupu k NODER kontroléru umožňuje:

 • flexibilní nastavení pro uživatele a hosty definující časové harmonogramy a oprávnění k průchodu,
 • záznam všech událostí v systému a úplné reportování, které lze použít ke stanovení pracovní doby nebo pro jiné účely,
 • registraci průchodů povolených ověřeným operátorem, záznam času a směru průchodu,
 • vzdálené otevření zamknutých dveří pro jednorázový průchod,
 • automatické uvolnění turniketu v případu požáru,
 • vzdálené blokování či odblokování průchodu z klientské stanice,
 • možnost ověření přístupových práv do vybrané místnosti operátorem,
 • několik režimů identifikace: karta, PIN, karta nebo PIN, karta a PIN,
 • globální a lokální AntiPassBack,

Software systému NODER umožňuje integraci jiných bezpečnostních systémů jako například poplachové systémy (např. Satel, Galaxy, DSC, Paradox atd.) nebo systémů požární signalizace (např. Polon-Alfa, Schrack, Bosch, Esser, Siemens atd.) a kamerového systému, video analýzu s inteligentním vyhledáváním, rozpoznávání registračních značek, rozpoznávání obličejů. Software umožňuje plnou konfiguraci, monitorování stavu a správu průchodů pro řízení přístupu. Aktualizace software jsou zcela zdarma. Firmware kontroléru může být aktualizován ze serveru, aniž by byl odpojen od připojených zařízení.

Funkce implementované prostřednictvím serveru:

 • Dohled nad spojením s kontroléry a stavem připojených periferií,
 • Konfigurace kontrolérů a průchodů,
 • Sledování stavů a událostí v systému s přesností na jednotlivé dveře:
  • průchody povolené či odmítnuté,
  • vchody či východy,
  • čekání na průchod,
  • žádný průchod po použití autorizované karty,
  • režim operace (normální, odemknutá čtečka),
  • napětí,
  • držení otevřených dveří příliš dlouho,
  • přepnutí na napájení z baterie,
  • tamper krytu kontroléru.
 • Řízení objektu z mapy (plán budovy):
  • jednorázové otevření průchodu,
  • trvalé odemknutí průchodu,
  • potvrzení přístupu (v případě režimu dvojitého ověření průchodu – s povolením operátora),
  • možnost individuálního řízení výstupů kontroléru,
  • zobrazení snímku z kamery pro sledování průchodu (po kliknutí na ikonu kamery na mapě),
  • automatické zobrazení kamery po kliknutí na ikonu dveří na mapě.
 • Panel správy přístupu:
  • vytvoření uživatelských oprávnění a časových zón,
  • tvorba uživatelů a udělení oprávnění,
  • automatické přiřazení karty uživateli pomocí jakékoliv čtečky v systému nebo dedikované USB čtečky,
  • aktualizace dat, blokování či odstranění uživatelů,
  • vytvoření a udělení oprávnění uživatelským skupinám (oddělení),
  • přiřazení fotky uživateli (ze souboru nebo záchytem snímku z jakékoliv kamery v systému),
  • rychlý tisk karet pomocí předem připravených šablon,
  • rychlé vyhledávání uživatelů, časových harmonogramů, přístupových úrovní,
  • schopnost vytvářet libovolné typy uživatelů, které budou obsahovat různá, individuálně vytvářená datová pole (zaměstnanci, hosté, zákazníci atd.),
  • schopnost omezit zobrazení určitých dat operátorovi (neviditelné, jen čtení, čtení a záznam),
  • udělení operátorům možnost vytvářet, mazat a upravovat uživatele/oddělení,
  • vytváření uživatelů s funkcí Antipassback,
  • lokalizace uživatelů
 • Možnost importu nebo exportu uživatelů do jiných systémů (txt, csv, Excel, databázový soubor).
 • Spolupráce s modulem „Správce událostí“ umožňující např. Identifikaci fotografií nebo přístup v duálním režimu. Příklady:
  • Sledování událostí z vybraných průchodů. Operátor sleduje události pouze z průchodů, za které odpovídá, v tuto chvíli jsou na obrazovce zobrazeny pouze události, které se vztahují k vybraným průchodům.
  • Fotoidentifikace. Při průchodu zaměstnance se na obrazovce objeví jeho foto spojené s jeho identifikátorem. Operátor přijme jeho průchod skrze prostředí softwareu nebo stisknutím tlačítka pro otevření dveří připojeného ke kontroléru.
  • Foto a video identifikace v případě, že je bezpečnostní pracovník vzdálen od přístupového bodu. Při identifikaci zaměstnanců (čtení karet) se na obrazovce ochranky objevují nejen jejich fotografie, ale i videa z příslušné kamery. Bez ohledu na to, jak daleko je pracovní stanice od průchodu, může hlídač poskytnout přístup po porovnání fotografií a videí.
  • Zobrazení speciálních informací o zaměstnancích. Během identifikace zaměstnance mohou být všechny informace uložené v jeho souboru zobrazeny na obrazovce operátora.
  • Centrální bod sledování rušivých událostí, který zobrazuje stav přístupových bodů na mapě a automaticky zobrazuje video z odpovídající kamery. V centrální poloze dohledu se obvykle objevují pouze rušivé události, jako je vloupání nebo změna stavu spojení s kontroléry atd. Protože je jejich počet malý, může stanice současně obsluhovat více průchodů. Všechny události jsou na mapě zobrazeny v reálném čase s videem z konkrétní kamery.

Řešení založená na našich produktech se používají k zabezpečení přístupu v nejnáročnějších instalacích, a proto používáme standard MIFARE® DESFire® s plným šifrováním komunikace.

Na základě čteček jiných výrobců propojením přes Wiegand nebo OSDP protokol s kontroléry Noder umožňujeme použití dalších standardů, tedy UHF, HID iClass, Unique, Mifare Classic, Legic atd.