Systém trasování ostrahy

Sledování a trasování ostrahy pomocí ACS Noder a PSIM Intellect

Použitím řídícího systému Axxon Intellect v kombinaci s přístupovým systémem Noder máme možnost sledovat trasy zaměstnanců ostrahy. Modul lze také použít ke sledování přítomnosti servisních týmů nebo jiných provozních služeb v oddělených lokalitách.

Princip operace

Konfigurovaná trasa ostrahy se skládá z RFID čteček Mifare DESFire Noder umístěných na přístupových bodech v budově, které jsou součástí systému řízení přístupu. Lze nakonfigurovat vyhrazenou kartu pro danou trasu nebo kartu libovolného uživatele systému. Trasa ostrahy začíná automaticky, když je karta registrována na první čtečku na nakonfigurované trase nebo dle dříve nakonfigurovaného harmonogramu, který je signalizován graficky a zvukem na klientské stanici Axxon Intellect. Ostraha má stanovený čas k dosažení bodu trasy, který je stanoven nezávisle pro každého pracovníka ostrahy. Pokud karta není registrována do tohoto limitu, bude na klientské stanici generován alarm a musí být ověřen, klasifikován a potvrzen operátorem.

Vizualizace

Všechny body trasy jsou vizualizovány na mapě objektu/budovy a během aktivní prohlídky zobrazují jejich aktuální stav (neaktivní bod, aktivní bod, zda byl registrován v prohlídce, zbývající čas do dosažení bodu, selhání čtečky). Kliknutím na daný bod se zobrazí kamery, které jsou mu přiřazeny z kamerového systému. Ke každému z bodů lze přiřadit až čtyři kamery, které se operátorovi automaticky zobrazí poté, co ostraha registruje kartu na danou čtečku nebo v případě alarmu trasy. Můžete použít libovolnou kameru připojenou k libovolnému serveru v systému Axxon. V případě kamer PTZ můžete také definovat preset, který bude v těchto situacích vyvolán.

Reportování

Všechny události jsou uloženy spolu s archivem videa. Je také možné generovat zprávy o trase, bodu trasy nebo kartě.